• Update uitbreiding trainingscapaciteit

 • Nadat het vorige bestuur lang in gesprek is geweest met de gemeente Laarbeek over de uitbreiding van de trainingscapaciteit en ook wij als bestuur de afgelopen drie jaren intensief contact hebben gehad over dit onderwerp, kunnen wij melden dat het college van B&W een voorstel heeft neergelegd (dat nog wel moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad), dat wij willen voorleggen aan onze leden.

  Het voorstel houdt een bijdrage in voor aanleg van een kunstgrasveld op de plaats van een bestaand natuurgrasveld en de vervanging van de toplaag na 10 en na 20 jaar. Het voorstel van de gemeente Laarbeek is gebaseerd op een budget neutrale oplossing in plaats van de aanleg van een extra natuurgrasveld. De gemeente verdeelt de kosten voor de aanleg van een extra natuurgrasveld en het uit te voeren onderhoud opnieuw en budgetneutraal over de komende 30 jaren.

  In de afgelopen periode hebben wij als bestuur vooral met de gemeente Laarbeek gesproken over de uitgangspunten waarmee de bijdrage voor een kunstgrasveld zou moeten worden berekend. Het bestuur is van mening dat de gemeente Laarbeek nu een oplossing heeft geboden, die zowel aan onze leden als de inwoners van Laarbeek goed kan worden uitgelegd. Nogmaals: met een budgetneutraal principe vanuit de gemeente Laarbeek als uitgangspunt.

  Het voorleggen aan jullie, onze leden, doen wij omdat naast de bijdrage van de gemeente Laarbeek, alsnog inspanningen vereist zijn, zowel financieel als qua inzet van onze vrijwilligers. Wij nodigen daarom leden en andere belangstellenden uit voor een informatieavond op maandag 20 november 2023 om 20.00 uur in ons clubgebouw. Tijdens deze avond zal het bestuur van Sparta’25 een voorstel presenteren voor de invulling van de capaciteitsuitbreiding door middel van de aanleg van een kunstgrasveld en de consequenties die dit voorstel heeft voor onze club.

  Opmerkingen en bijdragen tijdens deze avond zijn natuurlijk van harte welkom en worden zeer gewaardeerd. Vragen mogen vooraf worden gemaild naar voorzitter@sparta25.nl zodat wij deze tijdens de informatieavond kunnen behandelen.

  Tijdens de eerstvolgende jaarvergadering zal het voorstel, eventueel aangepast naar aanleiding van de informatieavond in stemming worden gebracht, waarbij het trainingscapaciteitstekort hopelijk tot het verleden behoort.