• Uitkering obligaties 2021

  15 nov 2021
 • Tijdens de laatste bestuursvergadering is via loting bepaald welke obligaties dit jaar tot uitkering komen. Deze obligaties zijn destijds uitgegeven voor de financiering van de zonnepanelen. De loting heeft plaatsgevonden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 november jl.

  Onderstaande de betreffende obligatienummers welke zullen worden uitgekeerd. De eigenaren van deze obligaties zullen hierover persoonlijk benaderd worden.

  SP 082

  SP 066

  SP 075

  SP 125

  SP 086 

  SP 023 

  SP 112

  SP 024

  SP 059

  SP 046

  SP 083

  SP 091 

  SP 033

  SP 131