•  

  Tijdens de laatste bestuursvergadering is via loting bepaald welke obligaties dit jaar tot uitkering komen. Deze obligaties zijn destijds uitgegeven voor de financiering van de zonnepanelen. De loting vindt normaal gesproken plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering echter heeft deze tot op heden vanwege de coronaristricties nog niet plaats kunnen vinden.

  Onderstaande de betreffende obligatienummers welke zullen worden uitgekeerd. De eigenaren van deze obligaties zullen hierover persoonlijk benaderd worden.

  SP 080

  SP 120

  SP 070

  SP 031

  SP 128 

  SP 042 

  SP 073

  SP 006

  SP 040

  SP 100 

  SP 052

  SP 053

  SP 127   

  SP 089