Verslag normen en waardendebat

Gepubliceerd op 22 februari 2014

Verslag van forumavond Commissie Normen en Waarden 

op 17-2-2014.

 

Presentatie: Ron Thoen.

Verslag: Toon Beekmans.

 

Doel:

•met elkaar van gedachten wisselen over het begeleiden van jeugdteams bij Sparta'25

•leren van elkaar door te bespreken hoe je met lastige situaties omgaat, "good practices"

•probeer tot een gezamenlijke conclusie te komen.

 

Onderwerpen.

1. Gedrag in het veld.

Een speler uit jouw team maakt een gemene overtreding. Hij weigert om de tegenstander een hand te geven. Hoe ga je daar mee om?

 

a.Maakt niet zoveel uit, de scheidsrechter lost het wel op.

b.Niet zo belangrijk, maar ik kom er op de training nog wel op terug.

c.Ik waarschuw de speler dat hij dat voortaan wel moet doen.

d.Ik haal hem van het veld, dit soort spelers past niet mijn team.

e.Anders, namelijk…………………………………………………………

Een combinatie van antwoorden. 

•reactie van de scheidsrechter afwachten

•van het veld halen en er na de wedstrijd persoonlijk en met het team op terugkomen

•aan het begin van het seizoen hier met het team afspraken over maken; na een overtreding geef je die tegenstander een hand en bied je jouw excuses aan, dit moet spontaan gebeuren en ook gemeend zijn. 

2.Kleedkamerdiscipline.

Je ziet dat een aantal spelers in de kleedkamer volop met hun mobieltjes in de weer zijn. Je weet niet precies wat ze doen. Hoe reageer je?

a.Ik zeg er niks van. Mobieltjes zijn niet meer weg te denken en overal geaccepteerd.

b.Als ze alleen muziek luisteren, internetten en What’s-Appen vind ik het oké. Filmen en fotograferen mag niet.

(hoe controleer je dat?)

c.Ik neem liever geen risico en zeg dat iedereen zijn mobieltje in zijn tas moet houden tot ze buiten staan.

Even over nadenken:

Wat mag wel en wat niet met mobieltjes in de kleedkamer?

Gebruik je zelf je telefoon in de kleedkamer?

Ben je als trainer/leider altijd aanwezig bij je team in de kleedkamer?

Is er een noodzaak voor strenge of duidelijke regels?

Heeft het zin mobieltjes te verbieden in de kleedkamers?

Een verscheidenheid aan antwoorden en reacties:

•bij binnenkomst gaan alle mobieltjes in de tas, tot we weer uit het kleedlokaal zijn

•bij sommige teams gaat de trainer/ leider bij trainingen en wedstrijden als laatste uit het kleedlokaal

•als ik voor een training materialen aan het klaar zetten ben, dan kan ik niet zien wat er in het kleedlokaal gebeurt

•zijn er met jouw team aan het begin van het seizoen afspraken gemaakt over het wel/niet gebruiken van mobieltjes in het kleedlokaal?

•durf je ook het vertrouwen en de verantwoordelijkheid bij de jongens/meisjes neer te leggen?

•spreken de spelers hier elkaar op aan?

•is het een idee om er als club een regel van te maken? Geen mobieltjes in het kleedlokaal. Vraag voor het Hoofdbestuur. Er is onder de aanwezigen een breed draagvlak om dit tot regel te verheffen. Zelfs diegenen waarvoor het niet noodzakelijk is, zijn van mening dat ze het wel aan hun spelers kunnen uitleggen

•in het verleden zijn er sancties opgesteld m.b.t. filmpjes. Communiceer deze sancties binnen de vereniging.


3.  De verantwoordelijkheid van mij als trainer/leider voor mijn  spelers.

Wanneer en hoelang ben je als leider of trainer verantwoordelijk voor het   gedrag van je spelers?

a.Alleen tijdens de wedstrijd en de trainingen.

b.Vanaf het moment dat ze de kleedkamer binnenkomen tot het moment dat ze gedoucht weer buiten staan.

c.Vanaf het moment dat ze op het sportpark zijn (denk ook aan gedrag tijdens wachten voor vertrek naar een uitwedstrijd) tot het moment dat ze het sportpark weer verlaten. 

d.Altijd, ook buiten het Sparta terrein.

e.Anders, namelijk…………………………………………………………..

 

Reacties:

•de meeste groepen gingen voor C

•"verantwoordelijk" is een zwaar woord

•aanspreken kan altijd als je iets ziet of hoort

•ik heb voor aanvang van het seizoen duidelijke afspraken gemaakt met zowel de spelers als hun ouders

•er werd volop gediscussieerd over "mijn verantwoordelijkheid als leider/trainer"

Suggestie:

Neem bij de aanname van nieuwe trainers/leiders met hen door wat de vereniging van hen verwacht.

 

4. Het gedrag van ouders/toeschouwers.

Je hoort tijdens een wedstrijd je supporters (veelal ouders) hele vervelende dingen roepen tegen de wedstrijdleiding of de tegenstander. Hoe ga je hier mee om?

 

a.Ik doe niks, ik ben niet verantwoordelijk voor het gedrag van supporters.

b.Ik vind het wel prima, misschien helpt het wel om te winnen.

c.Ik spreek ze aan en vraag of ze dat niet willen doen. Mijn team wordt erdoor benadeeld en Sparta krijgt zo een negatief imago.

d.Ik vind het moeilijk om die mensen direct aan te spreken, maar ik geef mijn spelers na de volgende training een briefje mee.

e.Ik vind het moeilijk om die mensen direct aan te spreken, maar ik kaart het aan bij het bestuur of de Commissie Normen en Waarden.

Anders, namelijk…………………………………………………………..

Reacties en suggesties:

•ik reageer op een correcte manier, óók naar ouders van het andere team

•voor aanvang van het seizoen heb ik een bijeenkomst met ouders en spelers, daar leg ik mijn verwachtingen, regels en afspraken neer

•er zijn leiders die zeggen: "Ik vind het moeilijk om deze mensen direct aan te spreken. Club geef mij a.u.b. houvast richting onze eigen ouders. " 

•kun je bij thuiswedstrijden de clubscheidsrechter hierin meenemen?

•de Commissie Normen & Waarden wil als hulp voor trainers/leiders een "opleidingsprogramma" aanbieden aan diegenen die daar behoefte aan hebben.

 

5. De opstelling van mijn team.

Hoe ga je om met het wisselen van spelers?

a.Ik wissel altijd op toerbeurt. Alle spelers komen even vaak aan de beurt.

b.Ik stel altijd mijn sterkste team op.

c.Iemand die een training heeft gemist, start als reservespeler.

.Is dit een vaste regel?

.Hangt dit af van de reden van het missen van de training?

.Is dit een vorm van straf?

d.Ik verwacht van mijn spelers dat ze rekening houden met de wedstrijd. De avond van te voren geen late feestjes, anders starten ze als reserve.

e.Anders, namelijk………………………..

Reacties en vragen:

•op toerbeurt

•leeftijdgebonden

•het maakt voor mij verschil of ik een standaardteam of een recreatieteam heb

•als je NIET afmeldt voor een training dan begin je zaterdag als wisselspeler

•als ik me wel afmeld voor een training, heeft dit dan op zaterdag/zondag consequenties voor mij?

•speelt de reden achter de afmelding mee?

•wordt het wissel staan als een sanctie/straf ingezet?

Conclusie:

trainers/leiders maken een doordachte keuze m.b.t. het wisselen.

 

6. Gedrag t.o.v. de scheidsrechter.

Scheidsrechters en grensrechters zijn niet altijd onpartijdig. Hoe ga je daar als leider/trainer van een jeugdelftal mee om?

 

a.Je gaat vanaf de zijlijn in discussie om te laten merken dat je het niet eens bent met de beslissing.

b.Je vertelt je spelers dat mopperen en appelleren niet helpt, maar je laat wel merken dat je het een slechte scheidsrechter vindt.

c.Je vertelt je spelers dat fouten maken menselijk is, en dat ze uit moeten blijven gaan van de eigen kracht.

d.Als het te gek wordt, ga je in de rust of na de wedstrijd naar de scheidsrechter of het bestuur om toe te lichten wat je hebt gezien.

e.Anders, namelijk……………………..

 

Reacties:

•soms is het als leider/trainer moeilijk om het niet te laten merken dat je het niet eens bent met een beslissing

•het is belangrijk om het tijdens de wedstrijd niet te doen

•ik zou er in de rust/na de wedstrijd op een nette manier bij de scheidsrechter toelichten op terugkomen

•de vereniging en de commissie "Voetbaltechnische zaken" zijn verantwoordelijk voor onze clubscheidsrechters.


Het was een geslaagde en zinvolle avond waarbij enthousiaste en zeer betrokken leiders met elkaar in gesprek gingen over genoemde onderwerpen en het in de "dagelijkse" praktijk begeleiden van de jeugd van Sparta'25. 

« ga terug

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25