Ton Hendriks kijkt terug en blikt vooruit

Gepubliceerd op 31 juli 2013

Ton Hendriks is ondertussen ruim een seizoen verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van Sparta'25. Deze ras-Spartaan is uiterst ambiteus en heeft een duidelijke strategische en heldere visie op het jeugdvoetbal van Sparta'25, voor nu maar vooral voor de toekomst. Het jeugdvoetbal van Sparta'25 is de "life line" voor de sportieve ambities van de vereniging als geheel, waarbij prestatief en recreatief jeugdvoetbal beide een volwaadige plaats verdienen binnen het geheel.

Hoe kijkt Ton terug op het afgelopen seizoen en wat zijn de doelen voor het komende seizoen. 

Sparta’25 koestert eigen jeugd.

Sparta’25 behoort met ruim 1.000 leden en een top accommodatie tot één van de mooiere clubs uit de regio. Het speelt nu enkele jaren in de middenmoot van de 1e klasse. Een mooie prestatie, zeker omdat de club speelt met spelers zonder deze een onkostenvergoeding te betalen. Daardoor kan er meer geld in bijvoorbeeld de jeugd worden gestoken. De resultaten zijn er naar. Afgelopen seizoen ben ik gestart als technisch jeugdcoördinator van deze vereniging. Al na een jaar kan ik u blij vermelden dat alle jeugdselecties spelen op minimaal hoofdklasse niveau. De selectie van het eerste bestaat louter uit jongens die door de club zelf zijn opgeleid. Hieronder volgt een korte terug- en vooruitblik over ons technisch jeugdbeleid.

Trots

Pas één seizoen ben ik nu bezig om het beleid wat Harry Blokhuis en Frans Kluijtmans enkele jaren geleden zijn gestart als Jeugdcoördinator voort te zetten en te perfectioneren. Mijn eigen voetbalopleiding ben ik bij Sparta’25 begonnen. Na een uitstap van 8 jaar naar BVO Helmond Sport ben ik uiteindelijk weer teruggekomen op het ‘oude’ nest in de selectie van Sparta’25. Daar heb ik als voetballer enkele mooie jaren mogen beleven met o.a. de kampioenschappen in de 4e, 3e en 2e klasse evenals een kampioenschap met het tweede elftal. Persoonlijk hoogtepunt was de uitverkiezing in het ED amateurteam van het jaar en de vele goede clubs/spelers waarmee of waartegen ik heb gespeeld. Door fysieke problemen moest ik helaas een stapje terugdoen. Tegenwoordig speel ik in een vriendenteam bij Sparta’25. Hierdoor ben ik mij gaan verdiepen en scholen in het trainersvak. Al bijna tien jaar houd ik me bezig met het trainersvak bij de prestatieteams van Sparta’25, Helmond Sport en sinds enkele jaren weer Sparta’25. Ik ben er dan ook erg trots op dat ik afgelopen jaar een nieuwe uitdaging mocht aangaan en verantwoordelijk ben voor het technisch beleid van heel onze jeugdopleiding.

Organisatie

Een jeugdopleiding van dergelijke omvang biedt voldoende mogelijkheden, maar vergt ook een geweldige organisatie. Natuurlijk besteden we veel aandacht aan de meest getalenteerde leden, maar ook voor de niet selectieteams worden veel activiteiten georganiseerd. Dat is een compliment voor het jeugdbestuur en alle vrijwilligers die deze activiteiten mogelijk maken. Ons beleid is om jonge vrijwilligers enthousiast te maken voor het begeleiden van de jeugd. Afgelopen seizoen hadden we bij het merendeel van de E en F teams actieve jeugdleden uit de B, A en/of senioren die stage liepen bij de wat meer ervaren jeugdtrainers. Bij de meisjes was het zelfs zo dat alle trainsters zelf actief waren in Dames 1 van onze vereniging! Toch lijkt er een kentering aan te komen. Ik maak me de laatste tijd wel eens zorgen over de bereidwilligheid van de huidige generatie. We vangen vaker bot dan in het verleden en zijn dus ook nog op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers voor het begeleiden of trainen van onze jeugdteams. Het volgen van trainerscursussen wordt enorm gestimuleerd. Helaas hebben we op dit moment nog maar een paar gediplomeerde trainers. Gelukkig gaan er komend seizoen weer enkele trainers starten met het volgen van een voetbalopleiding. Wij stimuleren het ook erg als enkele (oud) selectiespelers zich in willen zetten voor onze jeugdopleiding. Die binding is essentieel voor het klimaat in onze vereniging. De spelertjes kijken toch op naar deze jongens. Het zal wel geen probleem van onze club alleen zijn, maar meer een probleem van deze generatie of van deze tijd.

Bij Sparta’25 beschouwen we het eerste, tweede en de A1 als selectieteams. Het tweede elftal is jong en zien we als kweekvijver voor het eerste. De A-spelers mogen vast ‘ruiken’ aan de selectie. Op deze manier proberen we de kloof tussen jeugd en senioren kleiner te maken. Ik vind het een mooie uitdaging om komend seizoen de A1 in de hoofdklasse te houden. Toch ben ik me er van bewust dat deze dubbelfunctie van trainer van de A en jeugdcoördinator niet ideaal is. 

Een doel voor de toekomst is dan ook om nog meer talentvolle trainers op te leiden of aan te trekken om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. Te veel belangrijke personen in de organisatie hebben nu te veel hooi op hun vork. Daarom ben ik extra blij met het team wat ik rond mij heb gevormd en mij heel veel werk uit handen neemt. Deze technische commissie jeugd, zoals ik hem zelf noem, bestaat uit jeugdcoördinatoren voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van onze jeugd. Zo doen Frans Kluijtmans, Stefan v. Heijnsbergen en Henri van Lierop fantastisch werk bij de jongste groepen. Bij de C en D jeugd doet Michel de Groot dit. En bij de oudste jeugd zorgt Pieter Jans ervoor dat alle technische zaken goed verlopen. Bij de laatste twee groepen zijn we nog op zoek naar versterking evenals voor de meisjes waar Eefje van Stiphout afgelopen seizoen coördinator was. 

Individu belangrijker dan team

Technisch Jeugdbeleidsplan

Om te zorgen voor een plezierige, leerzame en gestructureerde jeugdopleiding heb ik een technisch jeugdbeleidsplan gemaakt. Dit plan is voortdurend in beweging en bevat de doelen en richtlijnen voor ons technisch jeugdbeleid. Met de coördinatoren heb ik regelmatig overleg, waarbij we dingen evalueren en eventueel bijstellen of aanpassen in het jeugdbeleidsplan. In ons plan maken we onderscheid tussen prestatieve en recreatieve jeugdteams. In iedere leeftijdscategorie hebben we een prestatieteam (selectieteam). Zelf fungeer ik als hoofdcoördinator binnen het coördinatorenteam. Onze taak is helder geformuleerd in het technisch jeugdbeleidsplan. Wij moeten er voor zorgen dat onze prestatie-elftallen op het hoogste niveau spelen, waarbij de doorstroming van eigen jeugdspelers naar de eerste selectie voorop staat. Bryan Bussers is daar een mooi voorbeeld van. Voorop staat dat het individu belangrijker is dan het team. Zo kan het gebeuren dat teams hun beste spelers kwijtraken. Uiteindelijk is dit een proces van doorschuiven van onderaf. Uiteindelijk wordt de speler en dus de club er beter van. Dit stuit nog wel eens op een stukje onbegrip van trainers. Maar langzaam begint onze werkwijze aan te slaan en zien steeds meer vrijwilligers het nut van deze ‘veranderingen’. Zo kon het gebeuren dat afgelopen seizoen twee A-junioren verdienstelijk in de basis stonden bij een mooie uitoverwinning op HVCH van ons eerste team. Een mooiere reclame voor onze jeugdopleiding bestaat er toch bijna niet?! 

Afgelopen seizoen zijn we begonnen met een nieuw selectiebeleid. Om uit het grote aantal pupillen alle talenten goed te selecteren hebben wij een interne scoutinggroep aangesteld, waarin mensen zitten met veel voetbalverstand. Op die manier proberen we op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van al onze talenten. Daarnaast worden er kijkwedstrijden georganiseerd en geven trainers/coaches een beoordeling over hun spelers. De coördinatoren delen vervolgens de teams in. De spelers worden geselecteerd naar niveau en leeftijd. Dit was wel even wennen voor veel leden, maar is zeker een bewuste keuze geweest. Wij denken dat spelers meer voetbalplezier beleven als ze spelen met leeftijdsgenoten van ongeveer hetzelfde niveau. Bijkomend voordeel is dat we komend seizoen een D en C selectie hebben met voornamelijk tweedejaars spelers. Op die manier kunnen we de concurrentie beter aangaan met de grotere clubs uit de regio die vaker fysiek sterkere elftallen hadden. Voor komend seizoen ben ik ook verheugd dat de voetbalbond gehoor heeft gegeven aan onze wens om met de oudste E jeugd 9 tegen 9 te gaan spelen. Ons beleid is om de pupillen langzaam en goed voor te bereiden op het spelen van 11 tegen 11 in de juniorenteams. Deze  tussenvorm van 9 tegen 9 sluit hier perfect op aan. Wij zijn dan ook zeer benieuwd hoe deze pilot  gaat verlopen voor onze E1.

Opleiding

Bij Sparta’25 werken vele trainers met evenveel meningen over hoe het spelletje gespeeld moet worden. Wij willen aanvallend en verzorgd voetbal spelen met ons vaandelteam. Binnen onze jeugdopleiding spelen we daarop in en hebben wij daar richtlijnen voor geformuleerd. Trainers/leiders hoeven niet te proberen de vereniging om te bouwen en moeten bewust inhaken op de continuïteitsgedachte van de club, waarin een goed pedagogisch klimaat belangrijk is. Een gezond verenigingsleven staat bij Sparta’25 hoog in het vaandel. Wij geven regelmatig presentaties over een onderdeel van ons jeugdbeleid. Zo hebben we afgelopen seizoen o.a. leerzame avonden georganiseerd in samenwerking met de KNVB en Helmond Sport. Thema’s als trainingsplan, speelwijze en coaching komen aan de orde. Zo zijn er afgelopen seizoen bijvoorbeeld ook al enkele talenten actief geweest binnen de jeugdplanteams van enkele BVO’s (PSV en Helmond Sport). Ik ben erg blij dat we een nieuw samenwerkingsverband gaan ondertekenen met Helmond Sport. Hierdoor zal de samenwerking de komende jaren alleen maar worden uitgebouwd en hopelijk het niveau van onze opleiding stijgen. Een voorbeeld van wat bij BVO’s al jaren gebeurd is het inzetten van assistenten bij selectieteams. Dit zijn vrijwilligers die helpen tijdens trainingen, maar niet verantwoordelijk zijn voor een team. Op die manier kun je nog specifieker met de spelers trainen. Assistenten kunnen afhankelijk van hun specifieke kwaliteiten bijvoorbeeld een kopoefening, spitsentraining etc. verzorgen. Daarnaast is er voor alle selectiekeepers aparte keeperstraining. Intern houden wij avonden om onze trainers te scholen. Zo is loopscholing een mooi thema waar we komend jaar bij willen stilstaan. Ieder jaar starten we met een aftrapbijeenkomst. Ikzelf verzorg in samenwerking met de coördinatoren een voorbeeldtraining en presentatie over ons trainingsplan. Coördinatoren zijn regelmatig op het trainingsveld om trainers te stimuleren en coachen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben schroom niet en stap naar deze mensen toe. Ook als je enthousiast bent om komend seizoen ook een jeugdteam te trainen/coachen en een steentje bij te dragen aan onze jeugdopleiding horen we dat graag. 

Ambitie

Onze langere termijn doelen staan keurig vermeld in het technisch jeugdbeleidsplan. Het is mooi om te zien dat we op schema liggen. Om met onze club op dit niveau te komen is natuurlijk al een prestatie op zich. Echter om er te blijven zullen we nog veel harder ons best moeten doen. De komende tijd gaan we dus nog eens goed evalueren wat er beter kan. Vervolgens worden er nieuwe doelen gesteld voor het komend seizoen. Eén van mijn belangrijkste korte termijn doelen is het verwezenlijken van een digitaal spelervolgsysteem. Dit past helemaal in de huidige tijd. Je kunt spelers beter volgen en belangrijke informatie opslaan en bewaren. Met enkele drukken op het toetsenbord heb je een schat aan informatie. Zo kun je trends zien en onze jeugdopleiding nog beter in kaart brengen. Verder wil ik de technische commissie jeugd uitbreiden om op die manier nog meer aandacht te kunnen geven aan ons technisch beleid. We hebben afgelopen seizoen gemerkt dat het een enorme taak is om aan alle wensen en doelstellingen tegemoet te komen. Des te meer een compliment aan mijn coördinatoren. Echter meer handen maken lichter werk. Al wil ik wel benadrukken dat kwaliteit boven kwantiteit gaat.  Persoonlijk heb ik de ambitie om mij verder te ontwikkelen als trainer en jeugdcoördinator. Een volgend trainersdiploma halen en in de toekomst, een seniorenteam trainen lijkt mij een mooie uitdaging. Maar eerst heb ik de ambitie om de jeugdopleiding van Sparta’25 op een blijvende manier te verbeteren. Dit is pas het begin….

Met sportieve groet,

Ton Hendriks

Ton Hendriks 

Jeugdcoördinator Sparta’25
Trainer/Coach Sparta’25 A1 

« ga terug

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25