Forumavond normen en waarden/ vergadering jeugdcommissie

Gepubliceerd op 28 januari 2014

De maatschappij verhardt en verruwt in rap tempo. De uitwassen hiervan treffen we over de volle breedte van de maatschappij aan; dus ook langs de lijn op het voetbalveld. Maar hoe ga jij daarmee om? Wat doe je wel, en wat doe je niet? Laat je jezelf ongewild negatief beïnvloeden? Hoe ga je als leider met je jeugdspelers om?

De commissie Normen en Waarden heeft een aantal interessante stellingen geformuleerd waar we met jullie over willen discussiëren. Hierbij zullen mensen uit het hoofdbestuur en uit de jeugdcommissie aanwezig zijn. Maar we nodigen jullie als leiders en trainers ook van harte uit om deel te nemen aan de discussie.

Deze forumavond zal plaatsvinden aansluitend aan de jaarvergadering van de jeugdcommissie op maandag 17 februari 2014. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Om 19.00 uur: opening door de voorzitter
  • Van 19.00 uur tot 20.00 uur zal de jaarvergadering van de jeugdcommissie plaatsvinden;
  • Van 20.00 uur tot 21.30 uur: forumdiscussie onder leiding van Ron Thoen, lid van de commissie Normen en Waarden.
  • Rondvraag en sluiting.

We hopen op een grote opkomst! Het is niet de bedoeling dat we aan het einde van de avond met pasklare oplossingen komen. Het gaat om de discussie en om met elkaar van gedachten te wissen.

 

« ga terug

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25