De KNVB Club Coach

Gepubliceerd op 08 april 2013

De KNVB Clubcoach en de TJC Sparta’25

Alle verenigingen kunnen een beroep doen op de KNVB Clubcoach. Het doel van de clubcoaches is het zo optimaal mogelijk ondersteunen van verenigingen om hen het product voetbal zo goed mogelijk aan te laten bieden aan hun leden. De ondersteuning is gericht op het verbeteren van de organisatiegraad van de vereniging, de kwaliteit van het voetbal en/of groei van de vereniging in kwantitatieve zin.

Maar wat houd dit nu precies in? Wat heeft Sparta’25 nu concreet aan de clubcoach van de KNVB? Simpel gezegd, de KNVB wil de amateurverenigingen helpen. Er zit bij de KNVB veel professionele kennis en dan bedoel ik niet alleen voetbalkennis maar, zeker ook op organisatorisch gebied. Deze kennis willen zij delen, zonder het bij de verenigingen op te leggen. Geef aan waar je mee zit en de KNVB geeft professionele clubondersteuning op maat. De club voert uit en de KNVB ondersteunt dus op maat, precies daar waar de vereniging behoefte aan heeft.

Maar goed waar heeft de vereniging dan behoefte aan, en hebben andere verenigen daar dan ook behoefte aan? Hoe kan de KNVB nu clubondersteuning op maat leveren voor al die amateurverenigingen in Nederland? De ene vereniging is de andere toch niet? Elke vereniging heeft toch zijn eigen karakter. Het sleutelwoord is samenwerken, samenwerken en van elkaar leren. De KNVB, de BVO’s, de grote verenigingen, maar zeker ook de kleine verenigingen binnen een bepaalde regio gaan de krachten bundelen. Deze regio heeft dus vanuit de KNVB een clubcoach toegewezen gekregen. Sparta’25 valt binnen regio 2 en voor regio 2 is clubcoach Joop Oosterveld verantwoordelijk.

Joop Oosterveld is al bij sommige van onze vereniging bekend en heeft al zijn eerste clubondersteuning gegeven. Joop verzorgt op dit moment een masterclass waar Sparta’25 als zijnde grotere club aan deel neemt. Deze masterclass bestaat uit 3 kwalitatief inhoudelijke avonden (met professionele ondersteuning) waar men ervaringen en kennis door de TJC'ers en/of bestuursleden VTZ kan opdoen en uitwisselen, dit in eerst instantie voor de grotere verengingen. Met de grotere verenigingen worden de verenigingen bedoeld die met hun jeugd op minimaal hoofdklasse/divisie niveau uitkomen.

Daarnaast gebruikt Joop de masterclass om de clubondersteuning om maat aan te bieden. Het contact tussen de verenigingen te bevorderen en tevens wordt er de mogelijkheid onderzocht of er interesse is tot samenwerking met de KNVB en de omliggende (kleinere) verenigingen te ondersteunen.

De 1ste masterclass die gehouden werd bij Roodwit 62, is door de deelnemende verenigingen als bijzonder nuttig ervaren. De contacten zijn versterkt en de nodige ervaringen zijn met elkaar uitgewisseld. Er werd dan ook halsreikend naar de 2de masterclass uitgekeken. Het bijzondere van deze avond is nog dat Ton Hendriks meteen de mogelijkheden van de clubcoach op waarde wist te schatten. Ton Hendriks die nog maar pas aan zijn eerste jaar bezig is als technisch jeugdcoördinator bij Sparta’25, wist de nieuwe mogelijkheden prima in zijn al inspirerende programma in te passen. 

Met twee nuttige coachavonden geven bij Sparta’25, waarbij de omliggende clubs ook uitgenodigd waren, liet Sparta’25 en de KNVB precies zien wat er dus met clubondersteuning op maat bedoeld wordt. Terecht werd dit dan ook als voorbeeld aangehaald in de 2de masterclass.

De 2de masterclass werd gehouden bij Helmond Sport(BVO). Ook hier weer wordt de samenwerking op gezocht. Alleen nu met een grotere club. Helmond Sport die een betaald voetbal organisatie is en nauw samenwerkt met VVV Venlo. VVV/HS de voetbalacademie. De samenwerking tussen de KNVB, Helmond Sport en de verenigingen kan een enorme boost geven aan het voetballandschap binnen regio 2.
Het doel van deze avond was de aanwezigen een inzicht te geven wat Helmond Sport betekent en kan betekenen voor de verenigingen in regio 2. Anderzijds werd er wederom bekeken welke mogelijke functie de ‘grote’ vereniging heeft voor de omliggende verenigingen. Ten slotte gaat het om de behoeftevraag: ‘Hoe kan de KNVB ons hierin ondersteunen’

Natuurlijk was er weer genoeg ruimte voor communicatie over en weer en het uitwisselen van informatie en ervaringen onderling en werden er vervolg afspraken gemaakt. Uiteraard zijn de contacten weer verstevigd.

In een presentatie van Helmond Sport, verzorgt door Rick de Rooij, stond centraal wat Helmond Sport kan betekenen voor de regio. Deze presentatie resulteerde in aankomend bezoek van Helmond Sport aan Sparta’25 waarin zij het nieuwe convenant presenteren, zodat het eventueel door Sparta’25 getekend kan worden. Vooruit lopend op dit convenant is dat er al weer een leuke voetbalavond op 19 april is voor het kader. Deze clinic over High Potentials zal gegeven worden in de vorm van een presentatie en een training door o.a. assistent trainer Rick de Rooij en enkele jeugdtrainers van Helmond Sport.

Wanneer je de samenwerking opzoekt, met een TJC in de hoofdrol en een win-win situatie creëert gebeuren er leuke voetbaldingen. Op naar de 3de masterclass!

Namens Voetbalzaken, Joan van de Gender

 


 

« ga terug

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25