• Tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 juni 2020 hebben de aanwezige leden van Sparta’25 een nieuw bestuur gekozen. Vanaf afgelopen donderdag is Erwin Gramser de nieuwe voorzitter. Mariëlle van der Heijden is onze nieuwe penningmeester en Bert van Rixtel de secretaris. Het bestuur wordt verder gecompleteerd door Stefan van Heijnsbergen (Voetbalzaken), John Verlijsdonk (Accommodatie en materialen), Eric van Vegchel (Communicatie) en Sven van Leuken (Jeugdzaken).

    De ledenvergadering stond naast de bestuursverkiezing ook in het teken van de coronamaatregelen. Omdat ons clubgebouw nog gesloten moet blijven en daarnaast geen 100 mensen kan herbergen conform de Corona maatregelen, werd de vergadering op het hoofdveld gehouden waarbij iedereen een veilige afstand van 1,5 meter kon houden. De speciale opzet van de vergadering trok lokale en regionale media naar ons sportpark. Maar liefst 87 personen bezochten de vergadering, voor zover bekend een record in de laatste tientallen jaren.

    Nadat de kandidaat-bestuursleden zich hadden voorgesteld en de stemmen waren geteld, bleek dat de kandidaat-bestuursleden ruim voldoende stemmen hadden vergaard om het nieuwe bestuur te vormen. Erwin Gramser gaf in zijn eerste speech als voorzitter aan veel aandacht te willen besteden aan de onderlinge verhoudingen binnen de club en het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Cor Engels, die de laatste maanden als enig officieel had gefungeerd, nam afscheid en bedankte Jan Leenders en Bert van Rixtel voor hun ondersteuning tijdens deze drukke periode.

    Vervolgens werd ook afscheid genomen van de afgetreden voorzitter Roel Janssen en ex-bestuurslid Marco Leenders. Zij waren niet aanwezig maar waardeerden de door de nieuwe voorzitter overhandigde bloemen en de dinerbon een dag later.

    Aangezien het nieuwe bestuur in zijn volledige vorm zojuist begonnen was, bleven vragen tijdens de rondvraag achterwege en sloot de nieuwe voorzitter de bijzonder vergadering af.