• Op naar een nieuw bestuur in 2020

    19 dec 2019
  • Op naar een nieuw bestuur in 2020

    In de laatste ledenvergadering van Sparta’25 heeft een aantal bestuursleden aangegeven te stoppen met hun bestuurswerkzaamheden voor Sparta’25. Om te voorkomen dat onze club zonder een goed functionerend bestuur komt te zitten, heeft een groep mensen binnen Sparta’25 de taak opgepakt om een nieuw bestuur te formeren, waarbij alle bestuursposten nog eens onder de loep worden genomen. Tijdens enkele vergaderingen van deze groep is een nieuwe organisatie opgezet waarbij het beoogde aantal bestuursleden is teruggebracht van elf naar zeven. De zeven posten zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester, voetbalzaken, jeugdzaken, accommodatie en communicatie. De klankbordgroep wil nu in gesprek met mensen die in de nieuwe organisatie een bestuursfunctie willen vervullen. Wij vinden het belangrijk dat in een bestuur alle geledingen van de vereniging aanwezig zijn, dus jong-oud, man-vrouw, actief lid-passief lid. De doelstelling is om in een met plezier functionerend bestuur de dagelijkse gang van zaken te regelen en de vereniging verder te ontwikkelen tot een bruisende moderne club, waar leden, vrijwilligers en andere betrokkenen zich goed voelen.  Mocht je geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie? Neem dan contact op met Erwin Gramser (m.gramser@upcmail.nl) voor een geheel vrijblijvend gesprek met de groep, waarin we kunnen bespreken wat je bestuurlijke bijdrage zou kunnen zijn.

    P.S. Naast deze oproep is het ook mogelijk dat je in de komende periode wordt aangesproken en gevraagd om een bestuursfunctie te vervullen. Denk met ons mee voor een bruisende toekomst van Sparta’25.