Bijeenkomst toekomstplan buitensport Laarbeek

Gepubliceerd op 18 juni 2018

Op 11 december 2017 hebben de gemeente Laarbeek, de vier Laarbeekse voetbalverenigingen en korfbalvereniging de Flamingo’s het Afsprakenkader Buitensportaccommodaties “Aftrap naar de toekomst” getekend. Dit afsprakenkader heeft de harmonisatieafspraken uit 2006 vervangen.

Bekijk hier het afsprakenkader

Voor dit afsprakenkader heeft de KNVB nieuwe veldcapaciteitsberekeningen gemaakt. Gebleken is dat Sparta’25 inderdaad een tekort heeft aan trainingscapaciteit. Dit is in het afsprakenkader genoemd als knelpunt. Recent is het traject opgestart om dit knelpunt op te gaan lossen.

Daarnaast is afgesproken dat de verenigingen en de gemeente een integraal toekomstplan opstellen. Sinds januari 2018 is hieraan gewerkt door de verenigingen en de gemeente en inmiddels ligt er een toekomstplan buitensport Laarbeek.

In dit document staat de duurzaamheid van de sport, de sportparken en de sportverenigingen centraal. In het proces is gekeken op welke manier de verenigingen kunnen samenwerken om er uiteindelijk beter van te worden.

Het plan wordt op 2 juli a.s. om 19.30 uur gepresenteerd aan de wethouders Buter en Slaets en aan geïnteresseerden vanuit de vijf verenigingen. De presentatie vindt plaats in de kantine van vv Mariahout.

Wil jij hier graag bij zijn en meedenken?

Graag even aanmelden via onderstaande link:

https://negen.typeform.com/to/vMjUg0

 

Voor meer informatie: Brechje Biemans - bestuurslid projectzaken Sparta’25 (projectzaken@sparta25.nl)

« ga terug

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25