ALV 29 oktober 2018

Gepubliceerd op 04 november 2018

Op 29 oktober is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

Na het welkomwoord van de voorzitter Roel Janssen houden we een minuut stilte om de leden te herdenken die dit jaar zijn overleden.

·        Henny Donkers

·         Jan van Vught

·         Christ Engels

·         Peter Otten

·         Jan Hesselmans

·         Piet van Schijndel

·         Loek Beekmans

·         Theo van Rossum 

Daarna was het de beurt aan onze penningmeester Jan Leenders om de financiële positie van onze vereniging nader toe te lichten. Sparta'25 is nog steeds een financieel gezonde vereniging. Het seizoen 2017-2018 is afgesloten met een positief resultaat. De focus bij onder meer de commissie projectzaken heeft ook afgelopen seizoen weer gelegen op verlaging van de niet-voetbal gerelateerde kosten. Deze middelen worden zoveel mogelijk ingezet ter ondersteuning van de voetbal gerelateerde kosten. Jan somt een aantal zaken op waarover nagedacht wordt als mogelijke investering in het komende boekjaar.

Brechje Biemans (projectzaken) presenteerde de voortgang van de diverse projecten bij Sparta'25. Als eerste het project kunstgras. Inmiddels is er een concept rapport gemaakt waarin verschillende oplossingen vermeld staan om de onderhandelingen met de gemeente te starten. Ook voor komend jaar zal de focus liggen op het terugdringen van het energieverbruik. Met name het terugbrengen van het gasverbruik staat voor komend jaar hoog op de agenda.

Daarna was het tijd voor de bestuursverkiezing. Afscheid werd genomen van Frank van Halteren (communicatiezaken) Brechje Biemans (projectzaken) en Marcel Bussers (voetbalzaken). Zij werden toegesproken door de voorzitter en bedankt voor bewezen diensten. Roel Janssen (voorzitter) en Marco Leenders (accommodatie) waren aftredend en herkiesbaar. Na telling van de stemmen zijn beide kandidaten gekozen voor een nieuwe termijn in het hoofdbestuur van Sparta'25.

Voor het tweede jaar zijn er obligaties ter financiering van de zonnepanelen bij Sparta'25 uitgeloot. Deze zullen worden terugbetaald. De rente op de obligaties is tevens betaalbaar gesteld.

Raoul van Rooij en Vincent Boogaarts hebben een onderzoek gedaan bij onze vereniging n.a.v. een schoolopdracht. Daaruit blijft dat veel leden niet blij zijn met de parkeerplaats en de velden. Wel zijn de leden en vrijwilligers zijn blij hoe Sparta’25 met hen omgaat.

Diverse leden maken nog gebruik van de rondvraag waarna de vergadering werd gesloten. 

Het volledige verslag en presentaties zijn op verzoek beschikbaar via secretaris@sparta25.nl

« ga terug

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25