Agenda Algemene ledenvergadering

Gepubliceerd op 26 oktober 2018

Een kleine aanpassing in de agenda. 

 

Maandag 29 oktober 2018 is onze Algemene Ledenvergadering.

Aanvang 20.00 uur

Klik hier voor de agenda

 

 

Agenda Jaarvergadering 29 oktober 2018.

 

Aanvang: 20:00 uur

 

Plaats: Kantine Sparta ‘25

 

1)    20:00 uur        Opening: welkomstwoord voorzitter Roel Janssen.

 

2)    20:05 uur        Notulen ledenvergadering 6 november 2017.

 

3)    20:10 uur        Financieel jaarverslag door penningmeester Jan Leenders.

 

4)    20:25 uur        Verslag kascommissie

 

5)    20:35 uur        Presentatie investeringsplan

 

6)    20:45 uur        Update projectzaken  (Brechje Biemans)

 

7)    21:00 uur        Bestuur samenstelling

Aftredend: Voorzitter: Roel Jansen (herkiesbaar)

Aftredend: Accommodatie: Marco Leenders (herkiesbaar)

Aftredend: Voetbalzaken: Marcel Bussers (niet herkiesbaar)

Aftredend: Projecten: Brechje Biemans (niet herkiesbaar)

Afgetreden: Communicatie: Frank van Halteren

 

8)    21:15 uur        Verkiezingen en PAUZE

9)    21:30 uur        Uitslag bestuursverkiezing door verkiezingscommissie.

10) 21:35 uur        Loterij obligaties

 

11) 21:50 uur        Presentatie Raoul van Rooij

 

12) 22:05 uur        Rondvraag

 

13) 22:15 uur        Sluiting door voorzitter

« ga terug

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25