• Leden Sparta’25 geven bestuur groen licht voor aanleg kunstgrasveld

  • Op een druk bezochte ledenvergadering, op maandag 27 november, hebben de leden van Sparta’25 het bestuur de bevoegdheid gegeven een kunstgrasveld aan te leggen met daarbij een contributieverhoging van € 10,- voor actieve leden en € 5,- voor niet-actieve leden per jaar. Kanttekening is dat het besproken voorstel van het college van B&W nog wel moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Laarbeek. Tijdens de vergadering werd Stefan van Heijnsbergen herkozen als Bestuurslid Voetbalzaken en Carl Raaijmakers gekozen als nieuw Bestuurslid Activiteiten.

    De opkomst tijdens de vergadering was groter dan andere jaren. Eerst volgden enkele plichtplegingen zoals de goedkeuring van de notulen en het financiële jaarverslag. Daarna gaf voorzitter Erwin Gramser in een verkorte versie van de informatieavond, die een week eerder plaatsvond, een uitleg over het voorstel dat het college van B&W aan onze club heeft voorgelegd. Belangrijk aspect waren de hoogte van de kosten voor Sparta’25, de te maken keuzes inzake de aanleg van het kunstgrasveld en de inspanningen die van leden, vrijwilligers en sponsoren verwacht wordt.

    Uiteindelijk stemden de leden bijna unaniem voor de aanleg van een kunstgrasveld. De voorgestelde contributieverhoging werd eveneens geaccepteerd. Het voorstel van het college van B&W houdt in dat Sparta’25 de kosten die de gemeente moet maken voor de aanleg van een natuurgrasveld (ter uitbreiding van de trainingscapaciteit), mag gebruiken voor de aanleg van een kunstgrasveld. Het voorstel is voor de gemeente budgetneutraal. De vereniging, die verantwoordelijk is voor de aanleg van het kunstgrasveld, voor de vervanging van de toplaag na 10 en 20 jaar en het reguliere onderhoud heeft daarbij in de komende jaren nog grote kosten in het vooruitzicht. Het bestuur van Sparta’25 verwacht deze kosten te kunnen opvangen met de contributieverhoging, het vrijmaken van reserveringen in de afgelopen jaren en extra sponsorinkomsten omdat een nieuw veld meer reclamemogelijkheden met zich meebrengt.

    Het bestuur is blij dat Carl Raaijmakers is gekozen als Bestuurslid Activiteiten. De activiteiten in goede banen leiden is een belangrijke taak voor Carl, mede met het 100-jarig jubileum in het vooruitzicht. Met de aanstelling van Carl is het bestuur bijna op orde. Wij zoeken nog een Bestuurslid Communicatie, dat verantwoordelijk is voor de communicatie-uitingen binnen de club en naar buiten toe. Stefan van Heijnsbergen werd herkozen en mag zijn taken in de komende drie jaren op zijn eigen gedreven wijze voortzetten.