• Laarbeek United

    Laarbeek United is een initiatief dat in 2015 is gestart met als doel om te komen tot meer samenwerking tussen de jeugdafdelingen van Laarbeekse voetbalverenigingen (Sparta'25, ASV'33, Mariahout en ELI). 

    Iedere Laarbeekse vereninging vaardigt uit de O15 en O13 afdeling spelers per categorie af die periodiek (6 activiteiten per half jaar) met elkaar trainen en waarvoor wedstrijden worden georganiseerd. In een team van Laarbeek United spelen dus 16 spelers uit de 4 Laarbeekse verenigingen. Voor de spelers moet inzet bij hun eigen vereniging een stimulans zijn om geselecteerd te worden voor activiteiten met Laarbeek United.

    Op deze manier verhogen we het niveau van de jeugd en komen we tot een prettige onderlinge samenwerking tussen de jeugdafdelingen van de Laarbeekse verenigingen. Uiteraard zit er ook nog een sociaal aspect aan dit inititatief, doordat spelers uit de verschillende dorpen van dezelfde generatie elkaar beter leren kennen.

    Het logo van Laarbeek United verenigt de clubkleuren van de 4 deelnemenende Laarbeekse voetbalverenigingen in zich. Voor meer informatie hierover, ga naar de website van Laarbeek United.