FAQ

Waar vind ik de afgelaste wedstrijden?

De pagina afgelast vind je voortaan onder de menuknop "Wedstrijden". Tevens zal op de programma pagina de status van de wedstrijd die normaal op "te spelen" staat veranderen in "afgelast"

Vanaf welke leeftijd mag je voetballen?

Als je (bijna) 5 jaar oud bent kun je aansluiten bij de Spartaantjes. Dit is de jongste groep binnen Sparta'25 (JO6) die iedere zaterdag om 9.15 uur trainen op het hoofdveld. Ze spelen nog geen wedstrijden maar trainen dus wel iedere week. Als je eerst een keer wil proberen om te zien of je het leuk vindt mag je altijd een keer komen proeftrainen.

 Als je 6 jaar oud bent (wordt) wordt je een O8/9 ("F-je") en ga je in een team competitie spelen.  

Hoe kan ik vriendschappelijke wedstrijden regelen?

Het is altijd mogelijk om vriendschappelijke wedstrijden te voetballen. Het wel van belang dat je hierover altijd contact opneemt met vriendschappelijkjeugd@sparta25.nl. Dit geldt zowel voor mensen van Sparta'25 zelf als van verenigingen die vriendschappelijk met Sparta'25 willen voetballen. Dus nooit zelf iets regelen, altijd in samenwerking met het lid van de jeugdcommissie die gaat over vriendschappelijke wedstrijden. Het gaat niet alleen om de wedstrijd maar ook om de beschikbaarheid van velden/ materialen en de aanwezigheid van een terreinmeester. Kortom altijd even centraal overleggen en afstemmen. 

Wat voor kleding moet ik aanschaffen als ik ga voetballen?

Voetbalschoenen, scheenbeschermers, sokken van Sparta'25 en een wit broekje. Het wedtrijdshirt krijg je iedere week van Sparta'25. Sparta'25 wast zelf alle shirts uit. De kleding is te koop bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk. 

Waar kan ik me aanmelden en afmelden als lid?

Carmen van Veggel (ledenadministratie@sparta25.nl) voert onze ledenadministratie. Bij haar moet je jezelf aan- en afmelden. Als je jouw lidmaatschap wilt opzeggen dan ben je zelf verantwoordelijk voor de actie richting de ledenadministratie. Een berichtje aan jouw leider/ trainer dat je gaat stoppen is derhalve NIET voldoende. Er dient door het betreffende lid (of ouder verzorger) via de ledenadminstratie opgezegd te worden.  

Is er ook meisjes en damesvoetbal bij Sparta'25?

Ja, zowel bij de meisjes (junioren, zaterdag) als bij de dames (senioren, zondag) wordt er gevoetbald bij Sparta'25.  Voor informatie kun je terrecht bij voetbalzaken@sparta25.nl 

Wanneer wordt er getraind?

Dat is afhankelijk in welk team je bent ingedeeld. Van maandag tot en met donderdag wordt er doorgaans getraind tussen 18.00 uur en 21.30 uur. 

Op welke dagen worden de wedstrijden gespeeld?

De junioren en pupillen spelen op zaterdag en de senioren op zondag. De veteranen spelen op de zaterdagmiddag 

Hoeveel bedraagt de contributie?

Voor de actuele contributie bedragen ga je naar de website pagina ledenadministratie. Tijdens de algemene ledenvergadering kan besloten worden de contributies te verhogen. 

Kan ik mijn contributie gedurende het seizoen opzeggen?

Nee, de contributie is per jaar en loopt van 1 juli tot 1 juli. 

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan de vereniging?

Sparta'25 vindt het fantastisch als u ons wil ondersteunen. Kijk op Vacatures op de website of informeer bij het bestuurslid vrijwilligerszaken vrijwilligerszaken@sparta25.nl. Het is ook mogelijk om lid te worden van De Vrienden van Sparta'25. Voor een kleine financiële vergoeding per jaar steunt u onze club. Tijdens de ledenvergadering van De Vrienden van Sparta'25 kunt direct meebeslissen over de besteding van de gelden. Voor meer informatie kijk op de pagina van de Vrienden van Sparta'25. 

Wie zijn de Spartaantjes?

De Spartaantjes zijn onze jongste groep. Bij andere verengingen worden ze ook wel aangeduid als "kabouters" of " Sport en Spel". De Spartaantjes zijn de groep die (bijna) 5 jaar oud zijn. Zij spelen geen competitie maar trainen alleen op zaterdagochtend op ons mooie hoofdveld van 9.15 uur tot 10.15 uur. Plezier en laagdrempeligheid zijn de belangrijkste ingrediënten voor deze groep. Na het trainen volgt uiteraard de "derde helft" in de kantine met een heerlijk glaasje ranja. Je kunt altijd een keer komen kijken en vrijblijvend meetrainen. De Spartaantjes staan onder deskunige begeleiding.  

Wat is Mini F 4x4?

Bij Sparta'25 hebben we een Mini F groep. Dit zijn kinderen die 6 jaar oud worden gedurende het seizoen. In het verleden ging deze groep met onze jongste F-spelers een reguliere F competitie voetballen, 7 tegen 7 op een half speelveld. Sinds 2014 zijn we samen met een aantal omliggende verengingen begonnen om deze spelers nog louter 4 tegen 4 wedstrijdjes te laten spelen. We spelen op kleine veldjes met kleinere doeltjes en zonder scheidsrechter. Het voetbal een beetje terugbrengen naar het straatvoetbal. Het voordeel is: meer betrokkenheid van spelers, meer balcontact en meer plezier. We doen dit intern bij Sparta'25 (4 tegen 4 onderling) maar we wisselen ook 2 keer per maand uit met andere verenigingen. De mini F traint 1x per week (doordeweeks) en op zaterdag zijn de 4x4 wedstrijden.  

Hoe word ik sponsor?

Sponsoring kan op vele manieren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de commissie sponsorzaken of een mail sturen naar sponsorzaken@sparta25.nl. Voor meer informatie over sponsoring klik hier.  

Wanneer begint het voetbalseizoen?

Grofweg start het seizoen op 1 augustus en loopt tot ongeveer 1 juni. Het seizoen wordt in december/januari kort onderbroken voor een winterstop.  

Hoeveel spelers zitten er in een team?

Vanaf seizoen 2017-2018 speelt de O8, O9 en O10 wedstrijden 6 tegen 6 (incusief keeper) op een kwart speelveld, zonder scheidsrechter.

Vanaf seizoen 2018-2019 speelt O11 wedstrijden 8 tegen 8 op een half speelveld.

Vanaf O13 speelt de jeugd 11 tegen 11 op een heel speelveld.  

Wie zijn de veteranen?

De veteranen zijn een groep senioren (Vanaf 30 jaar en zonder leeftijdsgrens) die recreatief voetballen. Zij spelen iedere week in de late zaterdagnamiddag een wedstrijd zonder dat hieraan een competitie is verbonden. Het is ook niet vereist dat je iedere week voetbalt. Voor meer informatie kunt u de Veteranencommissie raadplegen.   

Wat is G-voetbal?

Voor jeugd en senioren met een lichamelijk en of verstandelijke beperking is er het G-voetbal. Zij spelen ook in competitieverband. De letter G staat uitdrukkelijk niet voor gehandicapt. De letter G is de logische volgende letter na de letter F als extra categorie na de oude benaming: F-voetbal. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar de Commissie G-voetbal via gvoetbal@sparta25.nl. Zij helpen je verder. 

Kan ik mijn maatschappelijke stage bij Sparta'25 doen?

Ja, je kunt in goed overleg met Sparta'25 je maatschappelijke stage bij Sparta'25 voltooien. Neem contact op met het bestuurslid vrijwilligerszaken of stuur een mail naar vrijwilligerszaken@sparta25.nl  

Is er een verschil tussen prestatieve teams en recreatieve teams?

Ja, er is een verschil tussen prestatieve en recreatieve teams. De eerste jeugd elftallen en enkele lagere jeugd elftallen van elke jeugdcategorie (O19-1, O17-1, O15-1 etc) willen we op zo'n hoog mogelijk niveau laten spelen en we verlangen daarom meer van deze spelers qua inzet en motivatie dan gemiddeld. Neemt niet weg dat Sparta'25 het heel belangrijk vindt dat deze spelers school altijd prioriteit geven. Uitgangspunt is dat iedere speler van Sparta'25 kan spelen op zijn of haar eigen niveau. Het niet spelen in een prestatief team betekent NIET dat je daardoor minder belangrijk bent voor de vereniging. JIJ bent de vereniging en de vereniging ben JIJ. Met zijn allen zijn wij Sparta'25. Daarin is iedereen waardevol. 

Wie bepaalt in welk jeugdteam ik speel?

Het hoofd jeugdopleiding en zijn assistenten voor de boven- en onderbouw bepalen per leeftijdscategorie in welk team een speler terecht komt. Voor iedere leeftijdscategorie is een jeugdcoördinator. De jeugdcoördinator neemt zelf waar en laat zich informeren door de leiders/traiers van de diverse jeugdteams. In diverse leeftijdscategorieën worden ieder jaar selectiewedstrijden gespeeld. Op basis van deze wedstrijden bepalen de jeugdcoördinatoren de teamindeling voor het komende seizoen. Voor de contactgegevens van onze coördinatoren klik hier.

Geschiedt indeling op schooljaar bij de jeugd?

Nee, indeling geschiedt op basis van geboortejaar (kalenderjaar) en dus niet op schooljaar. Het kan dus zijn dat kinderen uit dezelfde klas op school in een andere leeftijdscategorie spelen hetgeen dus te maken heeft met hun geboorte jaar. 

Hoe lang speel je in een jeugdcategorie?

Als kinderen 5 jaar oud zijn mogen ze bij de Spartaantjes (JO6) beginnen.

Als ze 6 zijn (O7) starten in de categorie mini F.

Vanaf JO8/ JO9 speelt de jeugd in KNVB competitie (6 tegen 6 op een kwart speelveld)). 

Na de O9-jeugd volgt 2 jaar in de O10/O11-jeugd, 2 jaar in de O13-jeugd, 2 jaar in de O15-jeugd, 2 jaar in de O17-jeugd en 2 jaar in de O19-jeugd.

Het kan soms voorkomen dat spelers een jaar overslaan als de technische leiding vindt dat sprake is van excellente kwaliteiten (het kind is er aan toe). Dit zal altijd in goed overleg met de ouders besproken worden.

Na de O19-jeugd volgt de overstap naar de Senioren Teams. Een speler kan geselecteerd worden voor de A-selectie (eerste of tweede seniorenteam) of zich aansluiten bij een lager seniorenelftal Sparta'25 bepaalt in principe de indeling van de seniorenteams. Een speler kan wel een voorkeur aangeven in welk hij zou willen spelen. Dat kan niet altijd gehonoreerd worden.

Is douchen na afloop van training of wedstrijd verplicht?

Zoiets is niet verplicht maar wordt wel ten zeerste aangeraden. Het heeft een sociaal karakter om samen aan een training of wedstrijd te beginnen en het samen ontspannend af te sluiten onder de douche. Het is ook een manier om de training of de wedstrijd "van je af te spoelen" en daarnaast is het natuurlijk ook nog hygiënisch. Het kan voorkomen dat meisjes in hogere jeugdcategoriën nog met jongens in een elftal voetballen. Voor deze meisjes is er ALTIJD een aparte doucheruimte in de kleedaccomodatie aanwezig (op trainingsdagen EN wedstrijddagen) zodat zij gescheiden kunnen douchen (ook voor bezoekende verenigingen). 

Gebruik van kleedkamers

Hoe prettig is het als je een kleedkamer binnenloopt die netjes is achtergelaten door het vorige team? Juist, heel prettig! Kortom zorg dat jouw team de kleedkamer ook netjes achterlaat voor het volgende team. Even doorvegen en doordweilen is een kleine moeite die groot plezier teweeg brengt.  

Gebruik van materialen bij een training (voor trainers/ leiders)

Bij Sparta'25 hebben veel materiaal om te gebruiken voor een training. Die vind je in het materialenhok onder de hoofdtribune. Die kun je iedere training gebruiken. Vriendelijk verzoek om die ook weer ordentelijk terug te leggen na afloop van de training zodat een volgend team ze weer kunnen gebruiken. Ruim ook je doeltjes op na afloop van de training door deze naast het trainingsveld neer te zetten. Op die manier kan een volgend team snel met de training starten zonder eerst jouw materiaal op te hoeven ruimen. 

Gebruik van mobiele telefoon in de kleedkamers

Bij Sparta'25 is het gebruik van mobiele telefoons voor foto en filmdoeleinden in de kleedkamers verboden. We hebben dit middels een sticker binnen op deur aangegeven. We roepen een ieder op zich hieraan te houden! 

Vervoer naar uitwedstrijden

In de jeugdteams dragen de ouders verantwoordelijkheid voor het vervoer van en naar uitwedstijden. De leider van het team zal per wedstrijd een schema maken welke ouders er rijden en dat communiceren met de ouders. Het is de bedoeling dat ouders deze verantwoordelijkheid ook op zich nemen aangezien de kinderen de dupe zijn als ouders zich niet aan de afspraken houden. 

Ben ik als vrijwilliger verzekerd bij Sparta'25?

Ja, we hebben collectieve vrijwilligersverzekering lopen via de Gemeente Laarbeek. 

Verlangt Sparta'25 een VOG (verklaring omtrent gedrag) als ik vrijwilliger ben/ wil worden?

Ja. Voor iedere vrijwilliger vragen wij een verklaring omtrent het gedrag aan (die is dus verplicht!). Deze VOG spitst zich toe op de omgang met jeugd. Sparta'25 vraagt de VOG altijd aan. Als vrijwilliger krijg je een mail waarin je kunt akkoorderen. Daarna wordt de VOG aangevraagd en krijg je die op jouw thuisadres opgestuurd. Daarna word je verzocht deze te verstrekken aan Sparta'25. Voor meer informatie kun je mailen met vrijwilligerszaken@sparta25.nl. Ten aanzien van de omgang met jeugd binnen Sparta'25 hanteren we de uitgangspunten van het NOC NSF. Die kun je middels de link raadplegen. http://www.sparta25.nl/clubinfo/vrijwilligers/gedragsregels-nocnsf 

Heeft Sparta'25 een vertouwenspersoon?

Ja. Sparta'25 heeft een vertrouwenspersoon. Voor meer informatie klik hier

Kan ik het beleidsplan van Sparta'25 raadplegen?

Sparta'25 heeft een beleidsplan gemaakt voor de komende jaren. Klik hier om het beleidsplan in te kunnen zien.

Welke regels gelden er omtrent alcohol in de kantine en het terras?

Bij Sparta'25 houden we ons aan de wet en hanteren we strikt de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het nuttigen van alcohol. Bij twijfel kan de kantinebeheerder jou vragen om een legitimatiebewijs.

Het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan in de kantine en op het terras. Langs alle velden en op de tribunes langs het hoofdveld is dit VERBODEN. Dit staat ook aangegven met borden. Aub houd je hieraan. Het voorkomt boetes voor Sparta'25.

Wat is Laarbeek United?

Laarbeek United is een initiatief van de gezamenlijke Laarbeekse voetbalverenigingen (Eli, ASV'33, Mariahout en Sparta'25) waarbij wordt samengewerkt in de JO13 en JO15. Periodiek traint een geselecteerd gezelschap van deze jeugd met elkaar met als doel om het gezamenlijk niveau te verhogen en om leeftijdsgenoten uit de verschillende dorpen met elkaar kennis te laten maken. Periodiek worden en ook wedstrijden georganiseerd. Uitnodiging voor Laarbeek United geschiedt altijd door de coördinator die bij iedere Laarbeekse vereniging is aangesteld om dit project te begeleiden. Meer info via Laarbeek United.

Gebruik van het Laola Veld

Bij Sparta'25 hebben we in 2017 een schitterend Laola Veld aangelegd. Dat is een kunstgrasveld (met kurk-opvulling) met boarding met een net als dak zodat de bal niet uit het veld kan. Dit veldje is altijd toegankelijk, ook op tijden dat Sparta'25 gesloten is. Het heeft dus een publieke functie en je kunt er na schooltijd lekker een balletje trappen. Op avonden wordt het veldje ook gebruikt als trainingsveldje. Als het veldje op trainingsavonden is gereserveerd, dan is het niet vrij toegankelijk. Om het veldje te gebruiken op trainingsavonden dien je een reservering te maken (trainer van jouw team). Meer info: Laola veld

 

 

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25