• Ereleden

  Om in aanmerking te komen voor het Erelidmaatschap van Sparta ’25 moet een lid een bijzondere verdienste voor onze vereniging hebben gehad. Het voorstel om een lid voor te dragen mag afkomstig zijn van elk lid van onze vereniging. De uiteindelijke voordracht wordt gedaan door het hoofdbestuur middels een ingelast agendapunt bij de jaarvergadering. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de ledenvergadering middels een normale meerderheid (stemming d.m.v. schriftelijke stemming).

  Tot Erelid kan een lid benoemd worden als deze actief is geweest binnen onze vereniging en tijdens deze periode een aanwijsbare positieve invloed heeft gehad, die voor een ieder duidelijk herkenbaar zijn. Het uitgangspunt hiervoor is minimaal 30 jaar.
  Het hoofdbestuur kan alleen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze criteria waarbij de stemming op de jaarlijkse ledenvergadering bepalend is.

  De titel Erelid betekent dat de persoon vanaf de 1e dag van het nieuwe jaar als lid in de ledenadministratie wordt opgenomen zonder betaling van contributie. Het erelid kan afzien van deze non-bepaling.

 •  

  Leo van de Berg  
  Antoon van Berlo  
  Jan van Berlo  
  Marinus van de Vorst Erevoorzitter
  Graad van Sinten  
  Jan van Sinten  
  Johan   Smits  
  Joop van Workum  
    Mari van Vlerken  
    Tiny van de Vorst  
  Leo van Griensven Erevoorzitter
  Henny   Donkers  
    Sjouk   Janssen  
 • Martien   Kanters  
  Martien van de Laar  
  Sjef van der Linden  
  Gerrit   Meulendijks  
  Lambert   Heijnsbergen  
  Theo   Jansen  
  Jo   Waals  
    Henk   Verhappen  
    Sjef   Bussers  
    Frans (sr.)   Kluijtmans  
  Dolf   Verschuren  
    Mari   Vesters  
    Jan van de  Burgt