• Corona protocollen

 • update 7 sept 2020

 • Trainingen

  Geen gebruik kleedlokalen door jeugd
  Tot nader order kan door de jeugd geen gebruik gemaakt worden van de kleedlokalen. Omdat voor volwassenen (leiders/trainers) nog steeds de 1,5m regel geldt, is er teveel kleedruimte nodig om de afstandsregel te handhaven en zijn er onvoldoende toezichtmogelijkheden.

  Wel gebruik kleedlokalen door senioren
  Omdat het aantal senioren dat tegelijk traint beperkt is, kunnen zij wel gebruik maken van de kleedaccommodatie, natuurlijk met het naleven van de 1,5 m afstandsregel.

  Toiletten kunnen wel gebruikt worden
  Er mag wel gebruik gemaakt worden van de toiletten bij de kleedaccommodatie. Dit geldt voor zowel de senioren als de jeugd.

  Ouders minimaal aanwezig op sportpark
  Aan ouders het dringende verzoek om het sportpark te verlaten na het wegbrengen en ophalen van de kinderen zodat het niet te druk wordt bij de ingang van het sportpark en de kleedaccommodatie. Ook is het niet toegestaan voor ouders om de training op het trainingsveld te bezichtigen om ook hier de drukte te vermijden. Het is voor ouders niet toegestaan de kleedaccommodatie te betreden.

 • Wedstrijden

  Algemeen
  Sparta'25 verstrekt geen bidons
  Iedereen dient zelf zorg te dragen voor een bidon/drinkfles indien gewenst.

  Spelers boven de 18 jaar houden 1,5 m afstand in de dug-out
  Ook in de dug-outs geldt voor spelers en speelster van 18 jaar en ouder dat men 1,5 meter afstand van elkaar dient te nemen. Het kan dus zijn dat er ook buiten de dug-out plaats zal moeten worden genomen. Voor wedstrijden op het hoofdveld kan men gebruik maken van de tribune.

  Thuiswedstrijden
  Gebruik kleedlokalen jeugd t/m JO12
  Voor de jeugd t/m JO12 zal er voor de bezoekende vereniging een kleedlokaal beschikbaar zijn waar men zich kan omkleden. Het kleedlokaal mag door maximaal 2 volwassenen betreden worden. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de douches.

  Gebruik kleedlokalen jeugd vanaf JO13
  We proberen ervoor te zorgen dat de jeugd vanaf JO13 en de senioren rondom wedstrijden gebruik kunnen maken van de kleedaccommodatie. Dit zal niet op elke speeldag mogelijk zijn. Als op een speeldag te weinig kleedruimte beschikbaar is om de afstandsregel na te leven, dan reserveren we eerst ruimte voor de bezoekende teams.

  Gebruik kleedlokalen senioren

  • Ieder team krijgt één kleedlokaal toegewezen
  • Het kleedlokaal mag met maximaal 7 personen tegelijk worden betreden.

  Indien mogelijk vragen wij jullie om reeds in voetbaltenue naar het sportpark t komen

  • Na de warming-up en tijdens de rust blijft men op het speelveld
  • Na afloop van de wedstrijd kan er in het toegewezen kleedlokaal worden gedoucht met in achtneming van maximaal 7 personen in het kleedlokaal en maximaal 2 personen die gelijktijdig van de douches gebruik maken

  Bovenstaande regels gelden voor seniorenwedstrijden met uitzondering van de wedstrijd(en) op zondag die vanaf 14.00 uur worden gespeeld.

  Geen ouders in kleedlokalen
  Het is voor ouders niet toegestaan de kleedaccommodatie te betreden.
  Aanmoedigen bij wedstrijden mag, natuurlijk met het naleven van de 1,5 m afstandsregel.

  Uitwedstrijden
  Maatregelen door vereniging
  Bij uitwedstrijden zijn we afhankelijk van de maatregelen die genomen worden door de betreffende vereniging. Wij houden de trainers en leiders daarover zo goed mogelijk op de hoogte. Volg en respecteer de richtlijnen zoals deze bij de betreffende vereniging van kracht zijn.

  Mondkapje tijdens vervoer met auto
  Wij geven het dringende advies om tijdens de autorit naar de wedstrijd iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen.

 • Kantine / Clubgebouw

  in het clubgebouw en op het terras zijn de volgende coronaregels van toepassing:

  • Registreer je aanwezigheid
  • Houd 1,5 m afstand
  • Desinfecteer je handen veelvuldig
  • Maak alleen gebruik van de zitplaatsen
  • Volg de instructies van het personeel