• Corona protocollen

 • Update 29 september 2020

  Helaas zijn we er in de afgelopen periode in Nederland niet in geslaagd om het coronavirus voldoende terug te dringen.
  Tijdens een persconferentie van 28 september 2020 hebben premier Mark Rutte en minister de Jonge daarom aanvullende maatregelen aangekondigd om het virus te stoppen. Deze maatregelen hebben ook verstrekkende gevolgen voor de sport en daarmee ook voor onze vereniging.

  De twee belangrijkste wijzigingen die per direct ingaan:
  - Ons clubgebouw is tot nader order gesloten
  - Er is voorlopig geen publiek meer welkom tijdens trainingen en wedstrijden. 

  Deze wijzigingen zijn opgenomen in de laatste update van ons coronaprotocol (zie hieronder). Er heeft ook een wijziging plaatsgevonden met betrekking tot het gebruik van de kleedaccommodatie door de jeugd. Dit is iets versoepeld om ook de jeugd de mogelijkheid te geven hun spullen netjes en droog op te bergen.

  Wij hebben gezien dat het overgrote deel van de bezoekers aan onze club (leden, vrijwilligers, toeschouwers, ouders, kantinebezoekers) de coronaregels goed probeert na te leven.
  Echter zien we ook dat de maatregelen bron zijn van discussie tussen bezoekers en vrijwilligers van onze club.
  Wij doen een vriendelijk maar zeer dringend beroep op alle bezoekers van ons sportpark om de adviezen van onze vrijwilligers zonder weerwoord op te volgen. Wij vragen om uw begrip en inlevingsvermogen.

 • Algemeen

  Ondanks het mooie begin waarbij onze teams hun eerste trainingen en wedstrijden hebben afgewerkt, zijn er strenge regels van kracht om het coronavirus buiten de deur te houden. Deze maatregelen zijn per 29 september verder uitgebreid.

  Voor een veilige voetbalomgeving hanteren we nog steeds de basisregels:

  • Vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Blijf thuis wanneer je klachten hebt en/of in afwachting bent van de uitslag van een coronatest
  • Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog

  Wij bekijken de situatie van week tot week. Dit kan op verschillende dagen verschillende maatregelen met zich meebrengen. Wij vertrouwen op jullie begrip, flexibiliteit en medewerking. Houd de website in de gaten voor de actuele stand van zaken. Aan het einde van het vorige seizoen en in het begin van het huidige hebben we laten zien dan wij verstandig kunnen omgaan met de regels. Laten we dit voortzetten.

  Namens het bestuur bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

 • Kantine / Clubgebouw

  Van 30 september tot en met 20 oktober 2020 is het clubgebouw gesloten. Vooralsnog is het clubgebouw weer geopend op woensdag 21 oktober maar dit is afhankelijk van de maatregelen die de overheid in de komende weken neemt.

  Bedankt voor jullie medewerking. Samen staan we sterk tegen corona!

 • Trainingen

  Gebruik kleedlokalen door jeugd
  De jeugd kan de kleedaccommodatie gebruiken om zich om te kleden of de spullen neer te leggen. Douchen is nog steeds niet toegestaan omdat er onvoldoende toezichtmogelijkheden zijn. Wij adviseren iedereen om in voetbaltenue naar het sportpark te komen zodat de kleedaccommodatie minimaal belast wordt.

  Gebruik kleedlokalen door senioren
  Omdat het aantal senioren dat tegelijk traint beperkt is, kunnen zij gewoon gebruik maken van de kleedaccommodatie, natuurlijk met het naleven van de 1,5 m afstandsregel.

  Toiletten kunnen wel gebruikt worden
  Er mag wel gebruik gemaakt worden van de toiletten bij de kleedaccommodatie. Dit geldt voor zowel de senioren als de jeugd.

  Toeschouwers/ouders niet aanwezig op sportpark
  Na 29 september is het voor toeschouwers/ouders niet toegestaan om trainingen en wedstrijden te bezoeken. Daarom verzoeken wij de ouders dringend om het sportpark te verlaten na het wegbrengen en ophalen van de kinderen. Kinderen kunnen tot bij het laola-veldje worden afgezet. Daarmee voldoen wij aan de strengere maatregelen en wordt het niet te druk bij de ingang van het sportpark en de kleedaccommodatie.

   

 • Wedstrijden

 • Vanaf 29 september zijn er bij wedstrijden, zowel uit als thuis, geen toeschouwers meer toegestaan. Dat betekent dat alleen de spelers, de directe begeleiding van de spelende teams en scheidrechters zich tijdens de wedstrijden op het sportpark mogen bevinden.  Ook vrijwilligers die nodig zijn om de wedstrijden te kunnen laten plaatsvinden mogen zich op het sportpark bevinden.

  Spelers vanaf 18 jaar houden 1,5 m afstand in de dug-out
  Ook in de dug-outs geldt voor spelers en speelsters van 18 jaar en ouder dat men 1,5 meter afstand van elkaar dient te nemen. Het kan dus zijn dat er ook buiten de dug-out plaats zal moeten worden genomen. Voor wedstrijden op het hoofdveld kan men gebruik maken van de tribune.

  Thuiswedstrijden

  Gebruik kleedlokalen jeugd t/m JO12
  Voor de jeugd tot en met JO12 zal er een kleedlokaal beschikbaar zijn waar men zich kan omkleden. Het kleedlokaal mag door maximaal 2 volwassenen betreden worden, ook wanneer er twee teams in een kleedlokaal zijn. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de douches.

  Gebruik kleedlokalen jeugd vanaf JO13
  We proberen ervoor te zorgen dat de jeugd vanaf JO13 en de senioren rondom wedstrijden gewoon gebruik kunnen maken van de kleedaccommodatie inclusief het douchen. Dit zal niet op elke speeldag mogelijk zijn. Als op een speeldag te weinig kleedruimte beschikbaar is om de afstandsregel na te leven, dan reserveren we eerst ruimte voor de bezoekende teams.

   

   

 • Gebruik kleedlokalen senioren

  • Ieder team krijgt één kleedlokaal toegewezen
  • Het kleedlokaal mag met maximaal 7 personen tegelijk worden betreden.

  Indien mogelijk vragen wij jullie om in voetbaltenue naar het sportpark te komen

  • Na de warming-up en tijdens de rust blijft men op het speelveld
  • Na afloop van de wedstrijd kan er in het toegewezen kleedlokaal worden gedoucht met in achtneming van maximaal 7 personen in het kleedlokaal en maximaal 2 personen die gelijktijdig van de douches gebruik maken

  Bovenstaande regels gelden voor seniorenwedstrijden met uitzondering van de wedstrijd(en) op zondag die vanaf 14.00 uur worden gespeeld.

  Uitwedstrijden

  Maatregelen door vereniging
  Ook bij uitwedstrijden zijn geen toeschouwers toegestaan. Deze regel geldt niet voor de ouders die de kinderen naar de uitwedstrijden brengen. Zij worden gerekend tot de teambegeleiding. Bij uitwedstrijden zijn we verder afhankelijk van de maatregelen die genomen worden door de betreffende vereniging. Wij houden de trainers en leiders daarover zo goed mogelijk op de hoogte. Volg en respecteer de richtlijnen zoals deze bij de betreffende vereniging van kracht zijn. Deze kun je vaak lezen op de website van de betreffende vereniging.

  Mondkapje tijdens vervoer met auto
  Wij geven het dringende advies om tijdens de autorit naar de wedstrijd iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen.

  Na de wedstrijd moet het sportpark meteen verlaten worden.