• Voor jeugdtrainers is het vanaf nu mogelijk om zich te laten testen op corona. Jeugdtrainers komen hiervoor alleen in aanmerking als ze minimaal 24 uur ziekteverschijnselen hebben die passen bij een COVID-19 infectie. Als je in aanmerking komt voor een test kun je onderstaande stappen doorlopen.

    • Jeugdtrainers kunnen zichzelf momenteel aanmelden via de website www.ggdbzo.nl, aanmelden Coronatest (volgens testbeleid RIVM).
    • De jeugdtrainer kan zelf de gegevens invullen die gevraagd worden bij de link "het aanmeldformulier".
    • Deze aanvraag loopt niet via de bedrijfsarts / huisarts, de arts bij de GGD beoordeelt de aanvraag.

    De GGD is momenteel bezig met het verder digitaliseren van dit programma. Binnenkort gaat de procedure anders verlopen. De wijze waarop zal op deze website gecommuniceerd worden.