• GRAAG BRENGEN WIJ U ONDERSTAANDE REGELS (NOGMAALS) ONDER UW AANDACHT:

   

  Onze teams hebben de trainingen weer hervat, de eerste wedstrijden zijn weer gespeeld en ons clubgebouw is weer geopend. Ondanks dit mooie begin zijn er nog steeds strenge regels van kracht om het coronavirus buiten de deur te houden. Voor een veilige voetbalomgeving hanteren we daarom nog steeds diverse coronamaatregelen.

  De belangrijkste maatregelen zijn nog steeds van kracht. Houd buiten de trainingen en wedstrijden 1,5m afstand van elkaar en blijf thuis indien je klachten hebt en/of in afwachting bent van de uitslag van een coronatest.

   

  Trainingen
  Tot nader order kan door de jeugd geen gebruik gemaakt worden van de kleedlokalen. Omdat voor volwassenen (leiders/trainers) nog steeds de 1,5m regel geldt, is er teveel kleedruimte nodig om de afstandsregel te handhaven en zijn er onvoldoende toezichtmogelijkheden. Er mag wel gebruik gemaakt worden van de toiletten bij de kleedaccommodatie. Aan ouders het dringende verzoek om het sportpark te verlaten na het wegbrengen en ophalen van de kinderen zodat het niet te druk wordt bij de ingang van het sportpark en de kleedaccommodatie. Ook is het niet toegestaan voor ouders om de training op het trainingsveld te bezichtigen om ook hier de drukte te vermijden. Omdat het aantal senioren dat tegelijk traint beperkt is, kunnen zij wel gebruik maken van de kleedaccommodatie, natuurlijk met het naleven van de 1,5 m afstandsregel.

  Het is voor ouders niet toegestaan de kleedaccommodatie te betreden.

   

  Thuiswedstrijden
  We proberen ervoor te zorgen dat de jeugd vanaf JO13 en de senioren rondom wedstrijden gebruik kunnen maken van de kleedaccommodatie. Dit zal niet op elke speeldag mogelijk zijn. Als op een speeldag te weinig kleedruimte beschikbaar is om de afstandsregel na te leven, dan reserveren we eerst ruimte voor de bezoekende teams.

  Het is voor ouders niet toegestaan de kleedaccommodatie te betreden.

   

  Uitwedstrijden
  Bij uitwedstrijden zijn we afhankelijk van de maatregelen die genomen worden door de betreffende vereniging. Wij houden de trainers en leiders daarover zo goed mogelijk op de hoogte. Volg en respecteer de richtlijnen zoals deze bij de betreffende vereniging van kracht zijn.

  Wij geven het dringende advies om tijdens de autorit naar de wedstrijd iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen.

   

  Dug-outs

  Ook in de dug-outs geldt voor spelers en speelster van 18 jaar en ouder dat men 1,5 meter afstand van elkaar dient te nemen. Het kan dus zijn dat er ook buiten de dug-out plaats zal moeten worden genomen. Voor wedstrijden op het hoofdveld kan men gebruik maken van de tribune.

   

  Bidons

  Sparta’25 verstrekt geen bidons. Iedereen dient zelf zorg te dragen voor een bidon/drinkfles indien gewenst

   

  Clubgebouw

  in het clubgebouw en op het terras zijn de volgende coronaregels van toepassing:

  -       Registreer je aanwezigheid

  -       Houd 1,5 m afstand

  -       Desinfecteer je handen veelvuldig

  -       Maak alleen gebruik van de zitplaatsen

  -       Volg de instructies van het personeel

   

  Deze situatie wordt van week tot week bekeken. Dit kan op verschillende dagen verschillende maatregelen met zich meebrengen. Wij vertrouwen op jullie begrip, flexibiliteit en medewerking. Houd de website in de gaten voor de actuele stand van zaken. Aan het einde van het vorige seizoen en in het begin van het huidige hebben we laten zien dan wij verstandig kunnen omgaan met de regels. Laten we dit voortzetten.

  Namens het bestuur bij voorbaat dank voor jullie medewerking.