• Contributieregeling

  Eenieder kan lid worden van r.k.s.v. Sparta'25 met inachtname van de geldende contributieregeling. De verschuldigde contributie is afhankelijk van het team waarin het lid is ingedeeld.

  Ieder lid betaalt contributie zoals vastgelegd in de statuten. Ieder nieuw lid is minimaal een half jaar contributie verschuldigd Het contributieseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni Betalingen geschieden via verplichte automatische incasso 

  De betaaltermijn is naar keuze een half jaar of een heel jaar.
  Gezinnen met 3 of meer leden komen in aanmerking voor betaling per kwartaal. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.

  Indien de contributie onverhoopt via automatische incasso NIET kan plaatsvinden, dan betekent dit, dat de betreffende leden NIET mogen deelnemen aan trainingen en wedstrijden totdat de betaling binnen is. Dit besluit is genomen op de bestuursvergadering van 10 oktober 2013.

  De verschuldigde contributie is afhankelijk van het team waarin het lid is ingedeeld

  De Contributie wordt elke 2 jaar automatisch geïndexeerd

 • Contributiebedragen m.i.v. 01-01-2024

  Voetballende leden
  Teams Onder 7 t/m Onder 12 129,00
  Teams Onder 13 t/m Onder 15 142,00
  Teams Onder 17 t/m Onder 20 153,00
  Senioren (vanaf Onder 21) 189,00
  Veteranen 142,00
  Half actieve senioren* 142,00
  Walking Football 110,00
  Spartaantjes  69,00
  Niet-voetballende leden
  Jonger dan 65 jaar 68,00
  Ouder dan 65 jaar 57,00
  Ereleden --
  Sparty 33,00
 • Sparty lidmaatschap

  Uw (klein)kind is nog niet oud genoeg om te voetballen, maar u wilt uw (klein)kind vast lid maken van Sparta'25? Dat kan!
  Met het Sparty lidmaatschap wordt uw (klein)kind (tot maximaal 12) jaar lid van Sparta'25. U steunt hiermee de vereniging ook nog eens.

  Het Sparty lidmaatschap bedraagt slechts €33,-.
  Om uw kind aan te melden als Sparty-lid, vul het inschrijf-formulier in en zet bij Opmerkingen dat het om een Sparty lidmaatschap gaat.

 • * half actieve senioren zijn leden die alleen trainen en maximaal 3 wedstrijden spelen