• Commissie Normen & Waarden

  Ieder weekend worden er bij onze vereniging vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt beoefend zoals de bedoeling van het spel is. Soms gebeuren er rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld.
  Sparta’25 voert daarom een actief beleid op gebied van Normen & Waarden.
  Met de slogan voetbal, meer dan punten alleen willen we als vereniging op diverse manieren, verenigingsbreed aandacht vragen voor juiste Normen & Waarden.
  Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. We noemen dit de 11 "groene" afspraken van Sparta'25.

  De 11 groene afspraken bij Sparta ’25. 

  Bij Sparta'25...

  1. gedragen we ons sportief en respectvol, zowel op als rond het veld. We zijn daarbij een voorbeeld voor elkaar en voor anderen.
  2. doen we niet aan pesten, agressie, seksuele intimidatie of discriminatie. We gebruiken geen geweld, maar behandelen iedereen op gelijke manier, ongeacht de afkomst, geaardheid, huidskleur of geloof van de ander.
  3. zetten we onze mobiele telefoon uit als we de kleedkamer in gaan.
  4. geven we geen commentaar op scheidsrechters en lijnrechters, want we realiseren ons dat zij hun best doen om ons elk weekend te kunnen laten voetballen.
  5. gaan we altijd zuinig om met de spullen en materialen van de club en van elkaar. 
  6. gedragen we ons op het eigen sportpark als een goed gastheer of –vrouw en bij andere verenigingen als een graag geziene gast.
  7. laten we de leiders en coaches hun werk doen, en bemoeien we ons niet met hun beslissingen.
  8. bespreken we dingen met elkaar. We staan open voor elkaars mening en respecteren die.
  9. gebruiken we alleen alcohol in de kantine en op het terras.
  10. houden we ons aan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt.
  11. is er alleen sprake van WIJ als IK ook meedoe!!

  Acties

  • Het speciale logo van Normen & Waarden wordt voortaan op elk nieuw shirt van de vereniging gedrukt. Op deze manier willen we onze slogan Voetbal meer dan punten alleen ook fysiek uitdragen.
  • Elk seizoen wordt voor alle teams een sportiviteitprijs ingesteld per seizoen. De sportiefste teams in de categorieën Senioren, Junioren en Pupillen ontvangen een beloning. Elk team wordt vier keer per seizoen beoordeeld door de scheidsrechter. Hij beoordeelt het team op het gedrag t.o.v. scheidsrechter en tegenstander.
  • Sparta’25 vindt het ook belangrijk dat uitzonderlijk sportief gedrag wordt beloond. Hiervoor is een complimentflyer ontwikkeld. De leider van een team kan aan de leider van de tegenstander een complimentflyer geven als in zijn ogen de leiders en het team van de tegenstander uitzonderlijk sportief gedrag ten toon spreid.
  • Op het sportpark wordt op allerlei manieren aandacht gevraagd voor Normen & Waarden. Dit in de vorm van reclameborden, publiciteitsbord, geluidsbandje bij thuiswedstrijden 1e elftal.
  • Alle teams, ouders, vrijwilligers en leden van Sparta ’25 worden voorgelicht over dit onderwerp. Deze voorlichting vindt plaats via informatieavonden, clubblad, internetsite en vergaderingen. De vereniging zal actief zijn in het coachen van onze vrijwilligers. Juist deze mensen zijn belangrijk in het voorbeeldgedrag.
  • De commissie Normen & Waarden heeft een adviesfunctie richting het bestuur. Bij escalaties kan het hoofdbestuur of jeugdcommissie om advies vragen aan de commissie Normen & Waarden in hoe te handelen. Tevens worden incidenten vastgelegd in een archief.

  De rol van de commissie Normen & Waarden is vooral het uitdragen en bewaken van onze gedragsregels. Het optreden bij ongewenst gedrag is voorbehouden aan de direct verantwoordelijke mensen zoals leiders, trainers, commissies en besturen.

  Indien u opmerkingen, ideeën of adviezen heeft, dan horen wij deze graag van u.

 • Commissie leden

  LidRol
  Vossenberg, Oukje van deLid Csie N & W
 • Contact

  Heeft u vragen of opmerkingen?

  Neem contact op via e-mail: normenwaarden@sparta25.nl