Sandiacre Town FC

Hi there, and welcome on the webpage that expresses the special band between Sparta'25 and Sandiacre Town FC. In 2013 we celebrated the 30th anniversary of our exchange programm!!

Hallo en welkom op de webpagina die de bijzondere band weergeeft die bestaat tussen Sparta'25 en Sandiacre Town FC. In 2013 vierden we ons 30-jarige jubileum van onze uitwisseling.

Since many years Eric van Vegchel and Mikel Martens (on behalf of Sparta'25) are the driving force concerning the yearly event between Sparta'25 and our close friends of Sandiacre Town FC.

Sinds vele jaren zijn Eric van Vegchel en Mikel Martens de drijvende krachten (aan de kant van Sparta'25) met betrekking tot de het jaarlijkse evenement tussen Sparta'25 en onze goede vrienden van Sandiacre Town FC.

Mikel, Lynda Weston, Eric, Simon Pearce en Martyn Gough

 

St Giles Park, Sandiacre

 

Important telephone numbres and emailadresses from Sparta'25 contact persons:

Eric van Vegchel (eric.van.vegchel@live.nl): 0031 (0)6 53281966 
Mïkel Martens (mikel_martens83@hotmail.com): 0031 (0)6 21464760
Sparta’25 club house : 0031 (0)492 461839

In onze fotoalbums op de website is veel fotomateriaal te vinden van onze uitwisselingen door de jaren heen. De fotoalbums vind je op onze website onder het kopje "bibliotheek".

In our photo books on our website you can watch many photo's throughout the years of the exchanges. You can find the photo's on our website under "bibliotheek".

Door te klikken op deze link kun je de programma's door de jaren heen raadplegen

       

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25