Vertrouwenspersoon

 

 

 

 

 

 

Door onze vereniging is vanaf 1 september 2013 Sandra van de Weijer als vertrouwenspersoon aangesteld. Sandra is samenwonend ( niet getrouwd), heeft 2 kinderen en professioneel werkzaam als Psychiatrisch verpleegkundige GGZ Oost-Brabant (Huize Padua) Zij is telefonisch bereikbaar op telefoon 0492 – 465993.

De algemene taak van de Vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van de vereniging heeft afgespeeld. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie, interne criminaliteit.

Het eerste aanspreekpunt voor zaken m.b.t. ongewenst gedrag zijn het hoofdbestuur en/of jeugdcommissie. De vertrouwenspersoon kunt u inschakelen als zaken strikt vertrouwelijk behandeld moeten worden.

De vertrouwenspersoon is voor leden, donateurs, ouders vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen de vereniging die te maken hebben met dit ongewenste gedrag. De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

 

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25