• Algemene ledenvergadering maandag 27 november a.s.

 • Op maandagavond 27 november houdt Sparta'25 haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het clubhuis, aanvang 20.00 uur.
  Voor deze vergadering zijn alle leden en ouders van onze minderjarige leden van harte uitgenodigd.

  Onderstaand de agenda voor deze vergadering:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen jaarvergadering 2021/2022 (voor de notulen klik op de link onderaan deze pagina)
  3. Financieel verslag
  4. Verslag kascommissie
  5. Samenstelling kascommissie
  6. Bestuursleden praten u bij!
  7. Voorstel kunstgrasveld
  8. Bestuursverkiezing: 
   Aftredend en herkiesbaar: Stefan van Heijnsbergen (bestuurslid voetbalzaken)
   Kiesbaar: Carl Raaijmakers (bestuurslid activiteiten)

   PAUZE

  9. Uitslag bestuursverkiezing / voorstel kunstgrasveld
  10. 100 jarig bestaan 2025
  11. Loterij obligaties
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

  De notulen van de vorige vergadering vind je hier.