• 28 november Algemene Ledenvergadering

 • ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021-2022

  MAANDAG 28 NOVEMBER 2022

  AANVANG: 20.00 UUR IN HET CLUBGEBOUW

   

  AGENDAPUNTEN:

  1. OPENING
  2. NOTULEN JAARVERGADERING 2019/2020 en 2020/2021 D.D. 8-11-2022
  3. FINANCIEEL VERSLAG
  4. VERSLAG KASCOMMISSIE
  5. VASTSTELLEN NIEUWE KASCOMMISSIE
  6. BESTUURSLEDEN PRATEN U BIJ…..
  7. BESTUURSVERKIEZING:

  -        Aftredend:                 Sven van Leuken (jeugdzaken) – niet verkiesbaar

  -        Aftredend:                 Mariëlle van der Heijden (penningmeester) - herkiesbaar

  -        Kandidaat:                 Jan Verheijen (jeugdzaken) - kiesbaar

  -        Aftredend:                 Erwin van Kuijk (activiteiten) - niet verkiesbaar

  -        Kandidaat:                 Eric van Vegchel (secretaris) - kiesbaar

  PAUZE

  1. UITSLAG BESTUURSVERKIEZING
  2. LOTERIJ OBLIGATIES
  3. RONDVRAAG
  4. SLUITING