Procedure afgelastingen

Afgelasting van trainingen 

Het besluit om de jeugdtrainingen af te gelasten wordt genomen door een functionaris van de commissie wedstrijdzaken of een functionaris (de wedstrijdsecretaris) van de jeugdcommissie. De functionaris neemt zijn besluit op basis van de gesteldheid van het trainingsveld of bij specifieke weersomstandigheden (Bij onweer wordt altijd afgelast.). Een besluit tot afgelasting van een training door een functionaris van één van genoemde commissies wordt altijd voor de betreffende dag genomen. Dat kan betekenen dat de omstandigheden een dag later weer anders kunnen zijn hetgeen kan betekenen dat de trainingen een dag later wel doorgang kunnen vinden. Een training van een specifiek team kan door een trainer van het betreffende team worden afgelast als hij door omstandigheden geen training kan verzorgen. Indien een trainer dit doorgeeft aan de verantwoordelijke functionarissen van Sparta'25 zal de afgelasting van de training van dit team gepubliceerd worden op de website met vermelding van het specifieke team. Een trainer of leider is nooit verantwoordelijk voor een algehele afgelasting van de jeugdtrainingen.

Als alle jeugdtrainingen op een avond worden afgelast zal hiervan melding gemaakt worden op de website en andere sociale media van Sparta'25. In rood verschijnt in de menubalk van de website van Sparta'25 de melding "afgelasting". Deze melding is onder normale omstandigheden (als er geen afgelasting is) niet zichtbaar. Check bij twijfel dus voorafgaand aan een training altijd de website van Sparta'25. Op die manier kom je niet aan een gesloten poort.

Als melding wordt gemaakt dat de jeugdtrainingen zijn afgelast (en er wordt dus NIET melding gemaakt van een specifiek team) dan geldt de afgelasting voor ALLE jeugdteams die GEHELE avond. Er wordt dus bij afgelastingen duidelijk GEEN onderscheid gemaakt tussen standaardjeugdteams of lagere jeugdteams. Het kan voorkomen dat de jeugdtrainingen worden afgelast maar dat de A-selectie (Sparta'25 1, Sparta'25 2 en O19-1 op dinsdag of donderdag) wel traint.

Afgelasting van wedstrijden

Op wedstrijddagen is er een ander protocol ten aanzien van afgelastingen. Het kan voorkomen dat de KNVB centraal uitvaardigt dat in de gehele regio alle wedstrijden worden afgelast op een bepaalde wedstrijddag (bijvoorbeeld bij aanhoudende strenge vorst). Bij een dergelijk besluit van de KNVB heeft Sparta'25 zich neer te leggen en zullen alle wedstrijden bij Sparta'25 worden afgelast.

Het kan ook zijn dat Sparta'25 zelf wedstrijden afgelast vanwege de slechte gesteldheid van de wedstrijdvelden. Op wedstrijddagen beslist de consul van Sparta'25 of wedstrijden worden afgelast daar waar het gaat om de conditie van het wedstrijdvelden of weersomstandigheden. Voorafgaand aan de wedstrijden keurt de Consul de velden en neemt op basis daarvan een besluit. De consul heeft de officiële bevoegdheid om KNVB-wedstrijden af te gelasten. Dit staat los van een afgelasting door omstandigheden bij een specifiek team van Sparta'25 of haar tegenstander (Als voorbeeld de bekende "baaldag" die overigens alleen voor de B - categorie van toepassing is). Indien een wedstrijd wordt afgelast verschijnt in rood in de menubalk de melding "afgelasting". Deze melding is onder normale omstandigheden (als er geen afgelasting is) niet zichtbaar. Bij afgelastingen op wedstrijddagen worden altijd alle specifieke teams (wedstrijden) individueel genoemd in de lijst met afgelastingen. Dus ook hier: check bij twijfel de website van Sparta'25 voordat je naar het sportpark komt. Dit kan je een zinloze gang besparen. Het is niet aan de trainer of leider van een team om een wedstrijd af te gelasten op basis van weersomstandigheden of gesteldheid van de velden.

Let wel, de hiervoor beschreven procedure geldt voor wedstrijden die plaatsvinden bij Sparta'25. De wedstrijdsecretaris van de jeugdcommissie of de wedstrijdsecretaris van de senioren zal bij afgelastingen bij Sparta'25 contact opnemen met de bezoekende verenigingen om hen op de hoogte te stellen van de afgelasting bij Sparta'25. Het kan ook voorkomen dat wedstrijden bij Sparta'25 worden afgelast maar dat wedstrijden bij andere verenigingen WEL doorgang vinden (bijvoorbeeld door de de aanwezigheid van kunstgras bij de betreffende verenging). Kortom, een afgelasting bij Sparta'25 betekent niet automatisch een afgelasting bij een andere vereniging. Andersom kan het natuurlijk ook: de wedstrijden bij Sparta'25 gaan door en de wedstrijden bij een andere vereniging niet. Indien de betreffende vereniging Sparta'25 hierover informeert dan zal Sparta'25 hiervan ook melding maken op de website van Sparta'25 en verschijnt in rood "afgelastingen" in de menubalk van de website.

Het is mogelijk dat ochtendwedstrijden worden afgelast en de middagwedstrijden wel doorgang vinden (bijvoorbeeld door aanvriezing in de ochtend die in de loop van de ochtend/middag verdwijnt). Er wordt dus duidelijk GEEN onderscheid gemaakt tussen standaardjeugdteams of lagere jeugdteams bij het afgelasten van wedstrijden.