Contributie

Eenieder kan lid worden van r.k.s.v. Sparta'25 met inachtname van de geldende contributieregeling.

De contributieregeling

Ieder lid betaalt contributie zoals vastgelegd in de statuten. Ieder nieuw lid is minimaal een half jaar contributie verschuldigd Het contributieseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni Betalingen geschieden via verplichte automatische incasso 

De betaaltermijn is naar keuze een half jaar of een heel jaar. Gezinnen met drie of meer leden kunnen aangeven om per kwartaal te betalen

Indien de contributie onverhoopt via automatische incasso NIET kan plaatsvinden, dan betekent dit, dat de betreffende leden NIET mogen deelnemen aan trainingen en wedstrijden totdat de betaling binnen is. Dit besluit is genomen op de bestuursvergadering van 10 oktober 2013.

 

De Contributie wordt elke 2 jaar automatisch geïndexeerd

 

Vastgestelde Contibutiebedragen

Voetballende Leden:  
   
JO7 JO8 JO9 JO10 JO11 €             104,00
JO13 JO15 €             114,00
JO17 JO19 €             124,00
Senioren €             156,00
Veteranen €             114,00
G-Voetbal  €             114,00
Half actieve senioren*  €             114,00
Spartaantjes (JO6) €               51,00
   
Niet Voetballende leden:                                         
   
Jonger dan 65 jaar  €               55,00
65 jaar en ouder €               45,00
Ereleden  €               00,00
   

* half actieve senioren zijn leden die alleen trainen en max 3 wedstrijden spelen

voor meer informatie mail naar secretaris@sparta25.nl

Stichting Leergeld Gemert e.o.

Stichting Leergeld is een particuliere stichting die kinderen uit armoedegezinnen financieel ondersteunt. Onder bepaalde voorwaarden betalen zij bijvoorbeeld zaken als contributie aan sportverenigingen en sportkleding voor kinderen zodat kinderen kunnen meedoen en niet in een sociaal isoloment geraken ondanks de financiële problemen van hun ouder(s). Wellicht komt u hiervoor in aanmerking. Voor meer informatie en voorwaarden klik hier.