Terreinmeesters

De terreinmeesters zijn vrijwilligers die een hele belangrijke taak vervullen. Zij dragen zorg voor een goede gang van zaken op en rond de voetbalvelden van Sparta'25. Zij dragen ook zorg voor onderhoud aan de velden en de materialen. De terreinmeesters staan onder leiding van Bart Engels (bestuurslid accommodatie).
Jan van Lankveld (niet op foto) is aanspreekpunt voor alles dat te maken heeft met de velden. 

De terreinmeesters:

     

  

Gerry Vogels  

Henk van Gend

     

 Piet Kluijtmans

 

  

Jos van Erp  

 

Erik vd Nieuwenhuizen 

  

 

Bart van Dommelen

     

Jan van de Burgt

Theo van Rossum