Beleid

Sparta ‘25 hanteert tevens een aannamebeleid voor haar vrijwilligers.

In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten binnen in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

- het kennismakingsgesprek

- controle van diverse referenties (bijvoorbeeld; de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger vandaan komt) - het aanvragen van 'n VOG (verklaring omtrent gedrag) dat herhalen we elke 3-5 jaar - de beoogde vrijwilliger is of wordt lid van de KNVB. Daarnaast kunnen we er voor kiezen om de beoogde vrijwilliger een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te laten tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de KNVB.

- bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels

Het is nadrukkelijk de bedoelding door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze sportorganisatie te ambiëren.