Organisatie

De organisatie van Sparta’25 bestaat uit een Hoofdbestuur en diverse commissies.

Het Hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging en moet  zorgdragen dat de continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijft. Ieder lid van het Hoofdbestuur heeft binnen onze vereniging  een of meerdere commissies onder zich, waar hij of zij hoofdverantwoordelijk voor is.

Iedere commissie bestaat uit meerdere personen, die een eigen taak hebben en werken met een eigen beleidsplan.